Proyecto “Tecnología para la creación de contenidos audiovisuales estereoscópicos” TSI-020501-2008-143 subvencionado por:
_________________________________________________________________________________
Programa liña participación en eventos expositivos e promocionáis internacionáis celebrados fora de Galicia. expediente Nº 1G110.2011.1.679

 

Google